Använd Rot-avdrag när du önskar måla eller tapetsera

ROT AVDRAG Nobelius Måleri

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i. Vi gör det enklelt för dig och håller i alla papper

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Med nybyggt hus avses småhus för vilken fastighetsavgift inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår. Du får inte heller rotavdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift. 

  • Vi hjälper dig att utnyttja rot avdrag, du kan dra av 30% av arbetskostnaden.

Rotavdrag - Kontakta oss för fri offert och fast pris